Nawigacja
Aktualności
Historia szkoły
Patron szkoły
Plan lekcji
Nauczyciele
Uczniowie
Kalendarium
Galeria
Osiągnięcia

UKS ISKRA KOWALE
piłka siatkowa
tenis stołowy

Historia przedszkola
Grupa młodsza
Grupa starsza

Do pobrania
Przydatne linki
Kontakt

JANKO MUZYKANT

Forum
Online
Gości Online: 2
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 18
Nieaktywowany Użytkownik: 33
Najnowszy Użytkownik: grabson1
Witamy

Witamy w Publicznej Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Kowalach    

 
Historia szkoły

Wszystkie słowa podniosłe, któreś znał ze szkoły,

Muzyka starych pieśni, wolności anioły.

Książę Józef na koniu, wiszący nad biurkiem,

I olbrzymi Batory w małej czapce z piórkiem,

I młodzieniec z Grottgera, co żegna swą miłą,

Pocztówka z białym orłem – wszystko to ożyło…

JAN  LECHOŃ „LEGENDA”

 

77 LAT PUBLICZNEJ SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  IM. WINCENTEGO  WITOSA W KOWALACH (2015r.)

21 maja 2008 obchodziliśmy Jubileusz 70-lecia istnienia naszej szkoły, a 16 czerwca 2013r. Jubileusz 75-lecia. Była to okazja  do przypomnienia historii naszej ,,Jubilatki”, do wspomnień, które choć minione, zawsze pozostają w pamięci. Gościliśmy wielu absolwentów, nawet z Kanady i Australii. Była to wspaniała lekcja wspomnień. Trudno bowiem być obojętnym wobec miejsca, w którym zostawiło się część życia.

Źródła historyczne podają, że pierwszą szkołę w Kowalach zorganizowano prawdopodobnie na pocz. II poł. XIX  w pobliżu dworu na początku ul. Wieluńskiej. Był to dom z jedną klasą i mieszkanie dla nauczyciela wraz z zapleczem gospodarczym. Okres nauki trwał trzy zimy, od listopada do kwietnia. Przez resztę roku dzieci musiały pracować w gospodarstwach swoich rodziców. Nazywano ją ,,zimową szkołą ruską” Program nauczania obejmował naukę pisania, czytania po polsku, matematykę, zw. rachunkami i j. rosyjski. W okresie I wojny światowej szybko rozwinęła się szkoła w Kowalach. Do programu wprowadzono historię Polski, a nauka trwała przez cały rok. Z powodu braku miejsca dla wszystkich klas, nauczano dzieci w domach prywatnych rozrzuconych po całej wsi. Było to duże utrudnienie dla uczniów i nauczycieli. Pomyślano więc o budowie nowej szkoły. Społeczeństwo Kowali doceniając rolę szkoły po odzyskaniu niepodległości podjęło decyzję budowy szkoły na gruntach P. Rocha Soberki przy ul. Ożarowskiej na Placu Wiejskim. Zaczętą budowę przerwano i ostatecznie postanowiono wybudować nową szkołę na gruntach rolników: Franciszka Tobisa, Piotra Tobisa i Franciszka Mani przy obecnej ul. Szkolnej. Tak powstała nowoczesna szkoła z dużą salą gimnastyczną. Z informacji władz oświatowych na takim poziomie i w takich rozmiarach w ówczesnej Polsce były tylko trzy wiejskie szkoły. Głównym organizatorem i projektodawcą naszej szkoły był kierownik Jan Herduś. Budowę rozpoczęto w maju 1936r. Kierownictwo budowy szkoły objął inż. Bolesław Daniecki z Wielunia, a majstrem budowy był Feliks Juszczak z Kowali. W maju 1937r. kierownik Jan Herduś został służbowo przeniesiony do szkoły w Wójcinie. W 1939r. dostał się do niewoli radzieckiej i do obozu jenieckiego w Kozielsku, a następnie na podstawie rozkazu władz radzieckich z dnia 16 kwietnia 1940r. dotyczącego likwidacji polskich oficerów wraz ze swoim uczniem z Kowali inż. Ppor. Walentym Nogą zostali skazani na śmierć i zginęli w Katyniu.

Budowę szkoły dokończył Franciszek Zamorski na początku 1938 roku. Młodzież po raz pierwszy w roku szkolnym 1938/39 przestąpiła progi tej szkoły. Niestety na krótko, bo przyszły lata  II wojny światowej. W budynku kwaterowały wojska niemieckie. Podczas okupacji  w Kowalach trwało tajne nauczanie. Naukę w szkole zorganizowano dopiero w lutym 1945r. Kierownikiem szkoły po wojnie był nadal Franciszek Zamorski do 1946 roku. Kolejnymi kierownikami szkoły byli:

P. Adam Słodziński od 1946 r. do 1972

P. Marian Piesyk od roku 1972r. do 1985

Następnie dyrektorami byli: od roku 1985 do 1997 P. Stanisław Białas

Od 1997 do 2007 P. Jan Ryglewski, od 2001 również jako dyrektor Przedszkola.

Od  2007r. do chwili obecnej Lidia Kowalska-Owczarek.

Ważnym wydarzeniem w życiu szkoły było nadanie  imienia Wincentego Witosa i wręczenia sztandaru 25 listopada1984r. Kierownikiem szkoły był wtedy Pan Marian Piesyk.

Wskazania Wincentego Witosa nie straciły na aktualności. Jego słowa: ,,Uczcie się, czytajcie, zdobywajcie wiedzę za wszelką cenę. Idźcie z czasem i postępem, ale szanujcie prawdę i dogmaty wiekami i tradycją uświęcone, bądźcie wolni, bo jak roślina bez słońca, tak człowiek nie może się obejść  bez wolności.” są nam bliskie i wskazują naszą drogę działania.

Nasza szkoła jest ściśle związana z historią  Polski. Na murach naszej szkoły widnieją przy wejściu głównym dwie tablice pamiątkowe. Tablica umieszczona po lewej stronie poświęcona jest poległym za młodą Polskę Bojownikom o wolność w latach 1918-1921. Druga po prawej stronie upamiętnia poległych na polu walki, zamordowanych przez III Rzeszę i rozstrzelanych przez NKWD w czasie II wojny światowej mieszkańców Kowali. Nasza młodzież wzrasta w duchu poszanowania tych miejsc, które stanowią skarbnicę wiedzy o przeszłości naszej miejscowości

Szkoła jest miejscem, gdzie uczymy pokonywać się trudności. ,,Jak w uczniowskim zeszycie jakieś trudne zadanie, takie trudne jest życie, wielki znak zapytania” pisał poeta. Każda szkoła jest instytucją wychowania i kształcenia. Instytucją, czyli czymś trwałym, stabilnym, dającym oparcie, będąca mocnym punktem wyjścia i startu w świat młodych ludzi wprawionych w umiejętność rozróżniania dobra i zła, prawdy i fałszu, spraw ważnych i błahych.

Do dyspozycji mamy 8 sal lekcyjnych, salę gimnastyczną, pracownię komputerową i czytelnię multimedialną. W szkole mieszczą się dwie biblioteki: szkolna i publiczna. Łącznie teren szkolny obejmuje 0.9 ha powierzchni.

Możemy poszczycić się licznymi osiągnięciami naszych uczniów. Mamy finalistów i laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych i sportowych. Nasi uczniowie sięgają po trofea sportowe i uprawiają różne dyscypliny sportu. Aktywnie uczestniczą w gminnych, powiatowych i wojewódzkich zawodach sportowych. Wyróżniają się w nauce, zachowaniu, za co otrzymują świadectwa z wyróżnieniem, nagrody książkowe i dyplomy, rozwijają swoje zainteresowania na zajęciach pozalekcyjnych. Nasza szkoła bierze udział w projektach unijnych., przez co uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach i kołach zainteresowań.

Chciałabym podziękować organowi nadzorującemu i prowadzącemu szkołę za dotychczasową politykę oświatową, rozumienie naszych spraw, pomoc i wsparcie w każdej sytuacji. Dziękuję Radzie Miasta za trafne decyzje.                                                                            

Dziękuję rodzicom za bardzo dobrą współpracę. To właśnie tu w szkole, w naszym drugim domu łączą się cele rodziców, uczniów, nauczycieli i całej społeczności lokalnej. Współpraca z rodzicami, Radą Sołecką, OSP, wszelkie wspólnie przeprowadzone prace modernizacyjne, wsparcie finansowe, podejmowanie stosownego stanowiska w różnych, znaczących dla szkoły sprawach utwierdzają mnie w przekonaniu, że nie są Wam obojętne jej losy teraz, z myślą o przyszłych pokoleniach.

Dziękuję mojej kadrze pedagogicznej, pracownikom szkoły i przedszkola Życzę wielu sukcesów zawodowych oraz poczucia satysfakcji i społecznego uznania z wkładanego trudu i wysiłku w wychowanie i kształcenie młodego pokolenia. Dziękuję za waszą pasję, profesjonalizm, umiejętność przekazywania wiedzy. Słowa wdzięczności kieruję do nauczycieli emerytów, pracowników obsługi i administracji, którzy pracowali przez długie lata w naszej szkole, są jej cząstką, tu pozostawili swoje młode lata, a swoimi zdolnościami potrafili wykształcić pokolenia absolwentów, oraz wszczepić w nich wrażliwość i dobro. Wielu uczniów przez te 70-lat wykształciła ta szkoła. Mam nadzieję, że ten Jubileusz będzie dla wielu absolwentów doskonałą okazją do spotkań, bo to niecodzienna lekcja wspomnień. W tym wyjątkowym dniu życzę wszystkim absolwentom tej szkoły długich lat w zdrowiu, szczęściu , a dziś jak najwięcej powodów do radości i wzruszeń.

I wreszcie kochani uczniowie. Wy jesteście najważniejszą częścią tej szkoły. Życzę wam samych jak najlepszych ocen, jak najwięcej dziecięcej radości i niezapomnianych chwil w murach tej szkoły. Bądźcie jej chlubą i radością swoich rodziców.

A naszej Jubilatce życzę, tak jak zaśpiewali dziś uczniowie "klas kolorowych i ławek nowych", niech rozkwita i pięknieje, aby mogła obchodzić kolejne Jubileusze swojego istnienia.

Dziękuję wszystkim uczestnikom uroczystości: zaproszonym gościom za ciepłe słowa skierowane pod naszym adresem. Bardzo cenię sobie współpracę z Państwem i dziękuję za każdą pomoc z Państwa strony, której już niejednokrotnie doświadczyłam, absolwentom, mieszkańcom naszej miejscowości. Dziękuję uczniom i nauczycielom za przygotowanie części artystycznej, dekoracji, za poświęcenie dodatkowego czasu i każdy pomysł, aby ta dzisiejsza uroczystość miała wyjątkowy charakter. Dziękuję za przybycie absolwentom i  mieszkańcom naszej miejscowości Dziękuję Orkiestrze Dętej z Przedmościa pod batutą Kapelmistrza Pana Krzysztofa Strochalskiego. Szczególne podziękowania kieruję do rodziców uczniów naszej szkoły za codzienną pracę i pomoc szkole, jak również mieszkańcom, którzy pomagają szkole w różny sposób. Dziękuję sponsorom. Chciałabym przy tej wyjątkowej okazji wręczyć Państwu podziękowania, bo jak powiedział Cyprian Kamil Norwid ,,Wszystko co wielkie, jest wielkie przez serce”

Pragnę serdecznie podziękować za pomoc, życzliwość i zrozumienie dla naszej placówki za współpracę w roku 2007 i wręczyć dyplomy "Przyjaciela Szkoły":             

- Opolskiemu Kuratorowi  Oświaty Panu Leszkowi Darowskiemu,

- Starszemu Wizytatorowi Kuratorium Oświaty Pani Dobromile Szymaniak,

- Burmistrzowi Miasta i Gminy w Praszce Panu Jarosławowi Tkaczyńskiemu,

- Z-cy Miasta i Gminy w Praszce Pani Danucie Janikowskiej,

- Na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej w Praszce Pana Bogdana Łazika składam podziękowanie dla całej Rady Miejskiej

-  Na ręce Komendanta OSP w Kowalach-Pana Józefa Istka składam dyplom "Przyjaciel Szkoły" dla Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalach Mariana Hombka,

- Radnemu Kowali Panu Tadeuszowi Jończykowi,

- na ręce Sołtysa Kowali P. Ryszarda Smerd proszę o odebranie podziękowania dla Rady Sołeckiej

- Przewodniczącej Rady Rodziców Pani Elżbiecie Chyż

- P. Witoldowi Kieszeniewskiemu z Olesna- fundatorowi podłóg na parterze naszej szkoły,

- P. Halinie Stępień i Panu Muszyńskiemu z Firmy ,,Meblostyl” z Kowali,

Dziękuję  rodzicom:

- P. Mariuszowi Kobyłeckiemu,

- Państwu Danucie i Wojciechowi Czechowiczom

- Państwu Jadwidze i Ludwikowi  Kirchsteinom

- P. Piotrowi Jachymskiemu

- P. Arturowi Tabace

- P.  Hannie i Sławomirowi Salomonom

- P. Romanowi Rekowiczowi

- P. Czesławowi Rafaczowi

- P. Mirosławowi Jurczykowi

- P. Mirosławowi Owczarek

- P. Annie Bryi

- P. Edycie Janikowskiej

- P. Teresie Owczarek

- P. Łukaszowi Istek

- P. Mariuszowi Materac

Dziękuję Państwu za  pracę w szkole,  przy parkingu, za odmalowanie sześciu sal lekcyjnych, w tym trzech kompleksowo z wymianą powierzchni podłogowych i oświetleniem,  jedną salą przedszkolną, za wymianę w dwóch klasach okien. To dzięki Państwu udało się dokonać tych prac od września 2007r. Ktoś powiedział, że jeżeli ma się tylu przyjaciół, co palców u jednej ręki to wystarczy. Nasza szkoła ma wielu przyjaciół, dzięki którym możemy robić wielkie rzeczy.

W karty historii najnowszej wpisała się reorganizacja sieci szkól gminy Praszka, w wyniku której od 2011r. nasza szkoła  jest szkołą pięciooddziałową z trzema oddziałami szkolnymi klas IV-VI i dwoma oddziałami przedszkolnymi. W sumie szkoła uczy i wychowuje osiemdziesiąt siedem dzieci, pod okiem 14 nauczycieli, specjalistów w swojej dziedzinie. Szkoła Podstawowa w Kowalach  odgrywa kulturotwórczą rolę w środowisku, jest organizatorem uroczystości i licznych spotkań środowiskowych.

To placówka na wskroś nowoczesna, a jednocześnie krzewiąca tradycje historyczne, jest sukcesywnie remontowana i unowocześniana. Szkoła wzbogaciła się  o nowe pomoce dydaktyczne, multimedialne oraz prowadzi dodatkowe zajęcia z uczniami w ramach licznych projektów unijnych takich jak: "Nowe technologie na usługach edukacji" , "Edukacji ku przeszłości-Zaczarowany świat’’ ,,Dobry start w przyszłość”, ,,Fascynujący świat nauki”

W tej szkole ciągle coś się dzieje, w ciągu roku szkolnego i w czasie wakacji - wymieniamy okna, drzwi, malujemy, robimy chodniki, upiększamy obejście szkoły, remontujemy-został rozdzielony system grzewczy szkoły i mieszkań lokatorów, wymieniony piec c.o., wymieniamy grzejniki, wspólnie z rodzicami wybudowaliśmy parking wraz z ogrodzeniem, mamy wyremontowaną ulicę Szkolną wraz z chodnikiem i nową nawierzchnię na parkingu dzięki decyzji władz gminy, całkowicie został zmieniony wygląd przedszkola poprzez remonty sal z wymianą okien i systemu grzewczego. Obecnie poprawiamy  wygląd placu przedszkolnego. Wykonany został audyt energetyczny budynku i jesteśmy na etapie starań o wykonanie elewacji szkoły, zaplanowanej w 2015r. To wszystko jest możliwe dzięki bardzo dobrej współpracy z organem prowadzącym szkołę- gminą Praszka, rodzicami, organizacjami Kowali- Radą Sołecką, Ochotniczą Strażą Pożarną, Ludowym Klubem Sportowym, mieszkańcami Kowali,  okolicznymi firmami, instytucjami, ludźmi dobrej woli. ,,Z codziennych sukcesów budzi się nasza siła”.
Pragnę wyrazić serdeczną wdzięczność wszystkim, którzy wspierali i wspierają naszą szkołę. Przyjmijcie Państwo podziękowania od całej społeczności szkolnej za okazane serce i dobrą wolę.

Uczniowie wykazują się zdolnościami artystycznymi zdobywając wyróżnienia i  nagrody w konkursach. Nasi uczniowie sięgają po najwyższe trofea sportowe. Od 2009r. możemy poszczycić się istnieniem  Uczniowskiego Klubu Sportowego ”ISKRA” Kowale.  Jesteśmy mistrzami gminy i powiatu w piłce siatkowej. Jesteśmy organizatorami gminnych zawodów w tenisie stołowym, szachach i piłce siatkowej, bo nasi uczniowie w tych dyscyplinach osiągają najlepsze wyniki w gminie. Mamy finalistów wojewódzkich w tenisie stołowym, w zawodach lekkoatletycznych- w skoku w dal,  skoku wzwyż,  pchnięciu kulą, rzucie piłeczką palantową i brązowych medalistów w piłce siatkowej. W 2013r. roku szkolnym nasza mała ,,szkółka” osiągnęła w ogólnej klasyfikacji sportowej szkół podstawowych gminy Praszka najwyższy wynik – I miejsce, złożyło się na to I miejsce   dziewcząt i II miejsce chłopców. Jesteśmy dumni ze swoich uczniów, a ja jestem dumna z efektów pracy moich koleżanek i kolegów nauczycieli. 

Kochamy naszą szkołę za to że jest, taką jaka jest, walczyliśmy o nią i jeśli będzie trzeba znów będziemy o nią walczyć, bo jest pięknym symbolem historii, posiada sztandar i patrona dla którego największym dobrem była wolność Ojczyzny i jest miejscem, które  z racji swoich lat budzi szacunek. ,,Są miejsca, czasy i ludzie, których się nie zapomina”. To właśnie nasza szkoła jest takim miejscem. Jesteśmy dumni, wspólnie z gronem pedagogicznym,  że możemy w takiej szkole uczyć i wychowywać kolejne pokolenia.

Życzymy naszej siedemdziesięciosiedmioletniej szkole kolejnych pięknych Jubileuszy.

Dyrektor szkoły

 Lidia Kowalska-Owczarek

 
Szczęśliwi czasu nie liczą!
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

maniek1
04/11/2011 14:15
Bardzo Fajna stronkasmiley

Gonzo
28/08/2011 14:34
Hej, nawet fjnie to działa smiley

Admin
28/08/2011 02:06
i IP dodającego, wypasik:0

Admin
28/08/2011 02:05
Haha teraz jest data i godzinasmiley

Admin
28/08/2011 01:12
smiley176,686 Unikalnych wizyt

Powered by PHP-Fusion copyright © 2003-2006 by Nick Jones.
Released as free software under the terms of the GNU/GPL license.
 

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie